Nowości  Własna firma    
 


DzialalnoscGospodarcza.biz > CEIDG

CEIDG

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Baza CEIDG daje darmowy dostęp do informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Polsce będących osobami fizycznymi.

Ewidencja CEIDG działa od 1 lipca 2011 roku. Rejestr CEIDG prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki.

DzialalnoscGospodarcza.biz na serwisach społecznościowych: